Dorpslokaal De Dijk is te vinden aan de Oostdijk 271 in Oud-Beijerland. Dit horecapand vervult al sinds halverwege de vorige eeuw een gezellige en sociale functie voor de inwoners van Oud-Beijerland en de omliggende dorpen. 

 

Diverse uitbaters hebben door de jaren heen op hun eigen manier invulling gegeven aan het gastheerschap en sinds september 2013 runnen de gebroeders Johan en Willem van Zuuren deze sfeervolle en historische horecagelegenheid.

 zij hebben door de jaren heen geleidelijk aan de formule succesvol weten om te buigen van een bruin café naar een eigentijds dorpslokaal.

 

Een dorpslokaal dat voor diverse biljart- en dartteams een thuishaven is en ook een dorpslokaal waar met grote regelmaat gezellige evenementen zoals dartstoernooien, sjoeltoernooien en klaverjastoernooien plaatsvinden.

De lokatie leent zich bij uitstek voor besloten particuliere, bedrijfs- en verenigings- evenementen.

 

Ook halverwege de vorige eeuw werden er al vaten bier

afgeleverd aan de Oostdijk 271